rssheader

28/09/2021

Gợi ý đáp án môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT năm 2021

PV - 08/07/2021, 10:18 GMT+07 | Trao đổi
Gợi ý đáp án môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT năm 2021

>>>>> Gợi ý các đáp án môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sinh học là một môn trong tổ hợp Khoa học tự nhiên, gồm Vật lý - Sinh học - Hóa học. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi, mỗi bài thi 50 phút, dạng trắc nhiệm. Thời gian bắt đầu làm bài thi môn Sinh học từ 9h35 phút.

Mời quý độc giả cập nhật đề thi và gợi ý đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhanh, mới nhất tại đây.

Mã đề 205

Không có mô tả.

 

Mã đề 208

Mở ảnh

Mã đề 209

Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com

81.C

82.C

83.A

84.D

85.A

86.A

87.D

88.C

89.B

90.C

91.C

92.B

93.D

94.C

95.A

96.B

97.C

98.B

99.D

100.D

101.B

102.B

103.D

104.B

105.D

106.B

107.A

108.C

109.A

110.D

111.D

112.A

113.B

114.C

115.D

116.A

117.A

118.C

119.A

120.C

Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com

81.A

82.A

83.C

84.C

85.A

86.D

87.D

88.D

89.A

90.B

91.B

92.C

93.D

94.D

95.A

96.A

97.D

98.C

99.B

100.C

101.B

102.C

103.B

104.C

105.C

106.D

107.A

108.B

109.B

110.B

111.D

112.B

113.A

114.D

115.C

116.D

117.C

118.D

119.A

120.A

 

Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.C

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.C

90.B

91.C

92.D

93.A

94.D

95.B

96.B

97.A

98.D

99.A

100.B

101.A

102.C

103.A

104.A

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.A

111.B

112.B

113.D

114.B

115.A

116.B

117.A

118.D

119.B

120.A

Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com

81.D

82.D

83.C

84.A

85.B

86.B

87.D

88.D

89.C

90.C

91.C

92.B

93.A

94.A

95.C

96.A

97.B

98.A

99.C

100.A

101.C

102.B

103.B

104.C

105.B

106.C

107.C

108.C

109.A

110.C

111.A

112.C

113.A

114.D

115.A

116.B

117.C

118.A

119.B

120.A

Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com

81.C

82.C

83.A

84.D

85.B

86.A

87.C

88.B

89.C

90.C

91.A

92.A

93.B

94.D

95.B

96.B

97.C

98.D

99.B

100.A

101.A

102.D

103.B

104.A

105.A

106.D

107.B

108.A

109.A

110.A

111.D

112.C

113.B

114.D

115.D

116.C

117.B

118.C

119.D

120.C

Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com

81.D

82.C

83.A

84.B

85.D

86.C

87.B

88.C

89.B

90.A

91.C

92.B

93.A

94.D

95.B

96.D

97.A

98.D

99.A

100.B

101.B

102.C

103.C

104.B

105.D

106.B

107.B

108.A

109.C

110.D

111.C

112.C

113.B

114.D

115.B

116.D

117.D

118.C

119.A

120.A

 

Mã đề 223

Không có mô tả.

Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.B

84.B

85.D

86.D

87.C

88.B

89.D

90.C

91.A

92.A

93.D

94.C

95.A

96.A

97.D

98.D

99.A

100.C

101.C

102.D

103.A

104.A

105.C

106.D

107.A

108.C

109.D

110.C

111.C

112.A

113.D

114.A

115.C

116.D

117.A

118.C

119.D

120.A

 

Đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Mã đề 212

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm