rssheader

29/09/2020

Gợi ý đáp án môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

10/08/2020, 09:15 GMT+07 | Trao đổi
Gợi ý đáp án môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

>>> MỜI ĐỘC GIẢ XEM GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

Mã đề 201

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) - Ảnh 1.

Mã đề 202 - 203

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) - Ảnh 2.

Mã đề 204

Mã đề 205

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) - Ảnh 4.

Mã đề 206

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) - Ảnh 5.

Mã đề 207

Mã đề 208

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) - Ảnh 7.

Mã đề 209

Mã đề 210

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) - Ảnh 8.

Mã đề 211 - 212

Mã đề 213

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) - Ảnh 9.

Mã đề 214

Mã đề 215 - 216

Mã đề 217

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) - Ảnh 11.

Mã đề 218 - 219

Mã đề 220

Mã đề 221

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) - Ảnh 12.

Mã đề 222

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) - Ảnh 13.

Mã đề 223

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) - Ảnh 14.

Mã đề 224

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) - Ảnh 15.

Đề thi Hóa học tổ hợp KHTN kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - mã đề 205


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm