rssheader

21/01/2021

Đồng Tháp: Thanh tra Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

Đức Trí - 25/10/2019, 06:08 GMT+07 | Trao đổi
Nhiều tồn tại ở các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đồng Tháp.
(ảnh minh họa) Nhiều tồn tại ở các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đồng Tháp. (ảnh minh họa)

Kết quả cho thấy: Các Trung tâm đã có xây dựng chương trình giảng dạy, thời gian biểu và công bố công khai cho học viên trước khi khai giảng, chịu trách nhiệm về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm.

Thường xuyên cập nhật, bổ sung chương trình, tài liệu cho GV và học viên phù hợp với nhu cầu người học. Có phân công nhân viên, GV để theo dõi quản lý lớp học.

Tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận khi hoàn thành khóa học cho học viên; hướng dẫn, hỗ trợ học viên thi cấp chứng chỉ đúng theo khung chương trình của Đại học Cambridge. Việc tổ chức hợp tác quốc tế đúng theo quy định.

Tuy nhiên còn tồn tại nhiều hạn chế như: Chưa báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT khi có bổ sung chương trình, tài liệu, thay đổi hợp đồng GV, đặc biệt là GV người nước ngoài.

Lưu trữ hồ sơ GV chưa đầy đủ. Hợp đồng giảng dạy với GV người nước ngoài chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) theo quy định.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã kiến nghị biện pháp xử lý:

Khi có thay đổi về giáo trình, tài liệu, phải báo cáo về Sở GD&ĐT trước khi thực hiện.

Khi Trung tâm có hợp đồng với GV người nước ngoài, có thay đổi GV giảng dạy tại Trung tâm thì phải báo cáo và photo nộp các văn bằng về Sở GD&ĐT.

Nghiên cứu và thực hiện đúng theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

Báo cáo định kỳ về Sở GD&ĐT theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm