Trang bị camera an ninh cho các trường học trên địa bàn tỉnh An Giang

GD&TĐ - Sở GD&ĐT An Giang vừa có văn bản thực hiện công văn số 371/VPUBND-KGVX ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương trang bị camera an ninh cho các trường học trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, đồng ý cho các trường học trên địa bàn tỉnh An Giang được trang bị camera an ninh để phục vụ công tác quản lý chung trong nhà trường. Sử dụng từ nguồn kinh phí được giao, nguồn thu hợp pháp khác hoặc nguồn xã hội hóa từ đóng góp của phụ huynh học sinh (nếu có).

Việc mua sắm, trang bị camera an ninh phải thực hiện đầy đủ thủ tục, qui trinh mua sắm theo Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu mua sắm tài sản, nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh An Giang ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.