Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

TP.HCM: Sở GD-ĐT tiến hành nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Thành phố

Thảo Nguyên - 01/04/2020, 16:08 GMT+7 | Giáo dục
Sở GD-ĐT tiến hành nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Thành phốSở GD-ĐT tiến hành nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Thành phố

Tại bộ phận nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Sở GD&ĐT có bố trí máy vi tính kết nối mạng để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục trên bằng hình thức trực tuyến nếu đã đến trực tiếp tại cơ quan Sở. Trường hợp này sẽ trả kết quả (thủ tục 1 và 2) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở GD-ĐT tiến hành nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Thành phố

Sở GD&ĐT cũng thông báo tạm ngưng nhận hồ sơ các thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục (vẫn cấp phép thành lập, thực hiện theo quy định) theo Công văn số 1156/UBND-VX ngày 28/3/2020 của UBND Thành phố.

Đối với các thủ tục hành chính còn lại, Sở GD&ĐT tạm ngưng nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 15/4/2020. Những hồ sơ thủ tục hành chính đã nhận trước ngày 1/4/2020 và chưa đến hạn trả kết quả sẽ giải quyết tiếp sau ngày 15/4/2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm