TP Hồ Chí Minh không chỉ định xét nghiệm Covid-19 đối với việc đi lại của người dân

GD&TĐ - UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn thành phố, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, sở Giao thông vận tải được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn thành phố theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp cụ thể theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, Quyết định số 1812 của Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của sở Y tế.

Trong trường hợp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 khác với quy định tại công văn này thì sẽ thực hiện theo quy định mới.

UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở Y tế xem xét nội dung kiến nghị của sở Giao thông vận tải để tham mưu, đề xuất trình UBND thành phố; chủ trì, phối hợp với sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức giám sát và hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch Covid-19 khi về đến địa phương.

UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các điểm tập trung đông người, các điểm tập kết hàng hóa... trên địa bàn quản lý.