Giáo viên tiếng Anh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Mù Cang Chải (Yên Bái) trao đổi kiến thức với học sinh ngoài giờ lên lớp. Ảnh: Báo Yên Bái

'Trải thảm' hút người tài

GD&TĐ - Giải bài toán thiếu giáo viên, nhiều địa phương 'trải thảm' bằng các chính sách ưu đãi, nhằm thu hút nguồn tuyển và bù lấp khoảng trống về số lượng.
Ảnh minh họa ITN.

Sao cho thấu tình đạt lý

GD&TĐ - Suốt thời gian dài, câu chuyện về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông chưa được ngã ngũ.