Tốc độ thử nghiệm 4G VinaPhone nhanh hơn cáp quang, chạm ngưỡng 29 MB/s

Trong ngày 18/1, VNPT đã chính thức cho thử nghiệm tốc độ 4G với mạng di động VinaPhone tại Việt Nam.
Tốc độ thử nghiệm 4G VinaPhone nhanh hơn cáp quang, chạm ngưỡng 29 MB/s

Trong đó, 2 điểm thử nghiệm 4G được VinaPhone triển khai tại nước ta là TP.HCM và huyện đảo Phú Quốc.

Chúng tôi đã có mặt tại điểm thử nghiệm 4G tại TP.HCM và có được kết quả rất đáng chú ý sau đây.

- Tốc độ tải về tối đa đo được trên smartphone, với dịch vụ 4G của VinaPhone là 231,62 Mbps, tương đương với tốc độ tải về gần 29 MB/s. Nghĩa là so với tốc độ Internet cáp quang tại nhiều gia đình, tốc độ thử nghiệm 4G của VinaPhone còn nhanh hơn gấp nhiều lần.

- Tốc độ tải lên tối đa đo được trên smartphone, với dịch vụ 4G của VinaPhone là 33,10 Mbps, tương đương khoảng 4,1 MB/s.

Theo Genk
Có một sự khác biệt đáng kể về lương giáo viên ở các nước châu Âu.

So sánh mức lương giáo viên ở Châu Âu

GD&TĐ - Giáo viên ở châu Âu lương bao nhiêu? Nước nào trả lương giáo viên nhiều nhất và ít nhất? Mức lương của giáo viên đã thay đổi gì trong một thập kỷ?