Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc

Lập Phương - 04/03/2017, 08:07 GMT+7 | Giáo dục

Nội dung tuyên truyền gồm: Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu và các hoạt động của đất nước, của ngành và của đơn vị kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017.

Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Các gương người tốt, việc tốt, các hoạt động xây dựng hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, bạo lực học đường, vi phạm pháp luật về gia đình và nội quy trường học.

Khích lệ cá nhân, tố chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Thời gian tổ chức các hoạt động từ ngày 10 đến 20/3/2017.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm