Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Tinh thần triết lý GD Việt Nam sẽ được thể hiện xuyên suốt trong Dự thảo Luật GD (sửa đổi)

Minh Phong - 21/02/2019, 16:40 GMT+7 | Thời sự
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Liên quan đến triết lý giáo dục, Thường trực ủy ban (TTUB) cơ bản tán thành với Chính phủ trong việc tiếp thu ý kiến Nhân dân đối với vấn đề triết lý giáo dục và cho rằng, giáo dục Việt Nam đã và đang vận động dưới sự dẫn dắt của một triết lý giáo dục được hình thành và phát triển qua các thời kỳ cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Triết lý này thể hiện rõ trong các quan điểm, định hướng của Đảng về phát triển giáo dục , được thể chế hóa thành các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục về mục tiêu, tính chất, nguyên lý, quan điểm phát triển giáo dục .

 Ông Phan Thanh Bình

TTUB cho rằng, triết lý giáo dục là tư tưởng định hướng; Luật là những quy định có tính nguyên tắc, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giáo dục; theo đó, rất khó để quy định cụ thể triết lý giáo dục trong một điều khoản của luật.

Nghiên cứu luật giáo dục một số nước trên thế giới cho thấy, việc thể hiện tư tưởng triết lý giáo dục của các nước rất đa dạng nhưng hầu hết các luật không quy định riêng về triết lý giáo dục mà được thể hiện thông qua những quy định về mục đích, sứ mệnh, mục tiêu và nguyên lý giáo dục .

Vì vậy, TTUB nhất trí với việc không quy định triết lý giáo dục thành một điều khoản riêng mà sẽ thể hiện lồng ghép trong các quy định chung về mục tiêu, tính chất, nguyên lý và quan điểm phát triển giáo dục; đồng thời tinh thần triết lý giáo dục Việt Nam sẽ được thể hiện xuyên suốt trong các quy định khác của Dự thảo Luật này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm