Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

Minh Phong - 04/08/2018, 11:22 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/Sỹ ĐiềnẢnh minh họa/Sỹ Điền

Cụ thể theo Thông tư số: 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán bao gồm:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; Là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông được người có thẩm quyền đánh giá đạt mức khá trở lên theo chuẩn hiệu trưởng;

Được cơ quan quản lý cấp trên lựa chọn phù hợp với yêu cầu hỗ trợ, tư vấn về tổ chức và thực hiện các hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương; Có nguyện vọng trở thành cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

Quy trình lựa chọn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán như sau: Trưởng phòng GD&ĐT lựa chọn và phê duyệt danh sách cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền, báo cáo sở GD&ĐT;

Giám đốc sở GD&ĐT lựa chọn và phê duyệt danh sách cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền, tổng hợp danh sách cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trên địa bàn, báo cáo Bộ GD&ĐT.

Thông tư trên cũng quy định rõ nhiệm vụ của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán. Cụ thể: Hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị nhà trường theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông;

Đồng thời hỗ trợ, tư vấn cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn xây dựng kế hoạch tự học, tự phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông;

Cùng với đó phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục địa phương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong việc biên soạn tài liệu, học liệu; tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn;

Ngoài ra, tham gia hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong quá trình tham gia, thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng Internet.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm