Tiếp tục đổi mới hình thức GDQPAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị cần tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, giảng dạy về GDQPAN.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các thành viên của Hội đồng.

Trong năm 2013, việc thực hiện môn học GDQPAN cho học sinh, sinh viên và tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực. 

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng trong năm 2013, công tác ban hành thông tư, nghị định hướng dẫn thực hiện Luật GDQPAN được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 đã được triển khai tích cực, khẩn trương. 

Tuy nhiên, với khoảng 500.000 sinh viên ĐH, CĐ, hàng triệu học sinh THPT tham gia học GDQPAN, cùng hàng nghìn khóa bồi dưỡng kiến thức QPAN hằng năm đang tạo áp lực lớn đối với công tác GDQPAN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế về đội ngũ giáo viên, giảng viên; giáo trình giảng dạy; cơ sở vật chất, mô hình tổ chức hoạt động của các trung tâm giáo dục quốc phòng hiện nay; từ đó đưa ra những góp ý cụ thể về lộ trình, phương hướng nâng cấp, hoàn thiện từng bước để công tác GDQPAN đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đề nghị cần tập trung đầu tư dứt điểm, hoàn thiện các trung tâm GDQPAN đang triển khai xây dựng để nhanh chóng đưa vào vận hành hiệu quả; đồng thời, cần tăng cường bổ sung các cơ sở đào tạo của quân đội, công an tham gia vào công tác GDQPAN.

Tiếp tục đổi mới hình thức GDQPAN ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị

“Tinh thần đổi mới của giáo dục đào tạo cần được cụ thể hóa vào môn GDQPAN, trong đó tăng cường hoạt động trải nghiệm, giao lưu với các cựu chiến binh để thắp lửa truyền thống của lực lượng quân đội, công an cho người học” - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói.

Nhiều đại biểu đã chia sẻ ý kiến đánh giá hiệu quả hoạt động, phối hợp, sử dụng các trường quân sự tỉnh, quân khu, trường sỹ quan trong công tác GDQPAN; mở rộng các đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN trong doanh nghiệp, nhà trường; đa dạng hóa các mô hình GDQPAN; cơ chế, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên là sỹ quan quân đội biệt phái sang ngành Giáo dục…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng thời gian  qua đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương trong việc thực hiện công tác GDQPAN. GDQPAN đã có những cải tiến theo hướng cập nhật những kiến thức mới. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải đánh giá đúng những hạn chế, bất cập để thay đổi, bổ sung, hoàn thiện. Điểm quan trọng là cần tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, giảng dạy về GDQPAN.

Phó Thủ tướng đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm cần được Hội đồng GDQPAN Trung ương tập trung thực hiện trong năm 2014. Trước hết, cần tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, cần triển khai có hiệu quả chính sách pháp luật của Nhà nước về GDQPAN cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Các Bộ: Quốc phòng, GD&ĐT, Công an, LĐTBXH, Thông tin và Truyền thông cùng bộ, ngành liên quan cần hoàn thành việc soạn thảo các quyết định của Thủ tướng, thông tư liên tịch, thông tư bảo đảm đúng tinh thần của Luật GDQPAN, đúng tiến độ, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Hội đồng GDQPAN Trung ương phải chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập Hội đồng GDQPAN cấp tỉnh, cấp huyện, xã có số lượng, thành phần hợp lý; xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ GD&ĐT, các địa phương chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan lập dự án đầu tư xây dựng trung tâm GDQP theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để đạt mục tiêu đến năm 2017 có 60 - 70% sinh viên học tập môn GDQPAN trong môi trường quân sự; đến năm 2020 tỷ lệ này đạt trên 90%.

Theo Chinhphu.vn