Thư viện tỉnh Thái Nguyên: Phát huy tài nguyên số phục vụ phát triển xã hội

GD&TĐ -Sáng 17/3, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, phương hướng hoạt động giai đoạn 2021 - 2025.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.

Hằng năm, Thư viện tỉnh Thái Nguyên phục vụ khoảng 30.000 lượt bạn đọc, cấp khoảng 1.500 thẻ đọc mới; bên cạnh đó là hoạt động phục vụ tại 09 thư viện cấp huyện, 32 thư viện cấp xã, hơn 150 tủ sách, phòng đọc cơ sở.

Đơn vị cũng tổ chức hiệu quả công tác truyền thông về phát triển văn hóa đọc thông qua các hoạt động như: Ngày hội Sách và văn hóa đọc; chương trình nói chuyện chuyên đề; giao lưu tác giả, tác phẩm với bạn đọc; luân chuyển sách đến địa phương và hệ thống thư viện cơ sở; triển khai xe thư viện lưu động đến các trường học...

Trong giai đoạn tiếp theo, Thư viện tỉnh Thái Nguyên xác định sẽ phấn đấu đẩy mạnh phát triển theo xu thế ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu đọc thời 4.0, phát huy nguồn tài nguyên số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“Thái Nguyên có điều kiện để xây dựng thư viện tỉnh hiện đại, xứng tầm với một địa phương trung tâm vùng, trở thành đơn vị trọng điểm trong công tác chuyển đổi số. Đồng thời, hệ thống thư viện công cộng cũng rất cần được quan tâm đầu tư, chuẩn hóa, đổi mới hoạt động để phục vụ tốt hơn nữa” - ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện nhấn mạnh.

Thư viện tỉnh Thái Nguyên là đơn vị có chức năng giữ gìn di sản thư tịch; thu thập, lưu trữ, khai thác và sử dụng vốn tài liệu xã hội. Hiện vốn tài liệu của đơn vị đang có khoảng 150.000 bản sách, 70 loại báo, tạp chí khác nhau.