Thủ tướng báo cáo Quốc hội và nhân dân tình hình kinh tế xã hội của đất nước

GD&TĐ - Theo chương trình Kỳ họp, Chính phủ đã gửi đến Quốc hội 57 báo cáo và tờ trình về các lĩnh vực của đất nước. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày “Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016”
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày “Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016”

Trong đó có báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo Quốc hội và đồng bào cả nước những nội dung chủ yếu của 2 báo cáo nêu trên.

Xem toàn văn báo cáo TẠI ĐÂY