Thông báo lùi thời gian xét tuyển nhân sự

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại  thông báo lùi thời gian xét tuyển  nhân sự vào tháng Ba: từ ngày 15/3/2018 đến ngày 30/3/2018.
Thông báo lùi thời gian xét tuyển nhân sự

Theo Thông báo tuyển dụng nhân sự số 319/TB - GD&TĐ ngày 29/11/2017 của Báo Giáo dục và Thời đại, thời gian dự kiến xét tuyển từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/02/2018. Vì thời gian dự kiến xét tuyển nêu trên trùng vào dịp nghỉ tết Nguyên đán nên Báo Giáo dục và Thời đại lùi thời gian xét tuyển vào tháng Ba: từ ngày 15/3/2018 đến ngày 30/3/2018.

Kết quả trúng tuyển sẽ được thông báo trên website của Báo Giáo dục và Thời đại.

Nhà trường, phụ huynh mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

GD&TĐ - Thử nghiệm tại Trường Mầm non Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội, theo đánh giá của giáo viên và phụ huynh đã ghi nhận những điểm mới, tích cực của chuẩn.