rssheader

19/09/2020

Xử lý vi phạm trực tuyến về nhãn hiệu, sáng chế

Nguồn: Văn phòng Chính phủ - 13/05/2017, 18:18 GMT+07 | Thời sự
Xử lý vi phạm trực tuyến về nhãn hiệu, sáng chế

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm