rssheader

27/10/2020

Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh: Xây dựng báo cáo quốc gia về 25 năm thực hiện

Quỳnh Chi - 12/07/2019, 20:29 GMT+07 | Thời sự
Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh: Xây dựng báo cáo quốc gia về 25 năm thực hiện

Tại hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: “Là cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi mong muốn các thành tựu, khó khăn và thách thức trong việc giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới ở vùng DTTS sẽ được phản ánh đầy đủ trong báo cáo quốc gia. Đây là những đóng góp nhằm xác định những ưu tiên trong xây dựng chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ DTTS ở Việt Nam.”

Là cơ quan hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam xây dựng báo cáo 25 năm thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, UN Women tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng, thực thi và giám sát thực hiện các chính sách luật pháp về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng DTTS để bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2020, thế giới kỷ niệm 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Báo cáo quốc gia này sẽ được đệ trình Liên Hợp Quốc năm 2019 để tích cực tham gia vào rà soát kiểm điểm cấp vùng châu Á - Thái Bình Dương sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm