rssheader

06/03/2021

Từ 1/1/2020 cấm hành hạ, bỏ đói chó, mèo

Anh Quang - 21/12/2019, 08:11 GMT+07 | Thời sự
Luật Chăn nuôi có hiệu lực từ 1/1/2020 có những điểm mới về việc đối xử nhân đạo với vật nuôi. Luật Chăn nuôi có hiệu lực từ 1/1/2020 có những điểm mới về việc đối xử nhân đạo với vật nuôi.

Luật Chăn nuôi đã dành riêng mục 2, chương 5 về việc đối xử nhân đạo với vật nuôi. Cụ thể tại điều 69 của luật quy định tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu:

Có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi; Cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh; Phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y; Không đánh đập, hành hạ vật nuôi.

Tương tự, tổ chức, cá nhân vận chuyển vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây: Sử dụng phương tiện, trang thiết bị vận chuyển vật nuôi phù hợp, bảo đảm không gian thông thoáng, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi; Cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi; Không đánh đập, hành hạ vật nuôi.

Cơ sở giết mổ vật nuôi phải có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh; cung cấp nước uống phù hợp với vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ; Hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi; Có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ.

Điều 66 của Luật Chăn nuôi quy định chủ nuôi chó, mèo phải thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật về thú y; Khi nghi ngờ chó, mèo có triệu chứng bệnh dại phải báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cán bộ chăn nuôi, thú y cơ sở và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về thú y; Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y; Trường hợp chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm