rssheader

28/09/2021

Trà Vinh: Tăng cường các biện pháp vừa phòng dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế

Trường Tiến - 27/02/2021, 17:06 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa (internet). Ảnh minh họa (internet).

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế có nhiệm vụ nắm tình hình dịch bệnh để phối hợp với các ngành chức năng có liên quan kịp thời tham mưu cho UBND tnh quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn tỉnh, bảo đảm không chủ quan, không “ngăn sông, cấm chợ”, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến hoạt động lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (nhất là việc đeo khẩu trang, trong đó tăng cường sử dụng khẩu trang vải), không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...; có biện pháp cụ thể thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Giáo dục&Đào tạo, Khoa học&Công nghệ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch tại trường học, bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đ ngh tiếp tục thực hiện nghiêm quy định cách ly tập trung, ngăn ngừa có hiệu quả việc lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung; tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ trên tuyến đường biển, ngăn chặn và xử lý kp thi hot đng nhp cnh trái phép.

Về công tác thông tin tuyên truyền, UBND tnh ch đo tiếp tục thông tin, truyền thông về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch nhất là về thực hiện 5K, khuyến cáo chủ động khai báo y tế... Trên tinh thần truyền thông vì lợi ích chung, đưa tin chính xác, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm