rssheader

27/01/2021

TPHCM kiến nghị bỏ quy định về khung giá đất

Anh Tú - 16/09/2020, 17:04 GMT+07 | Thời sự
Giá đất theo thị trường thực tế tại TPHCM cao hơn rất nhiều khung giá đất Chính phủ quy định. Giá đất theo thị trường thực tế tại TPHCM cao hơn rất nhiều khung giá đất Chính phủ quy định.

Văn bản do Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan ký nêu rõ, Quy định về khung giá đất tối thiểu, tối đa ban hành kèm theo Nghị định 96/2019 của Chính phủ là cơ sở để TPHCM xây dựng bảng giá đất. Tuy nhiên, do khung giá đất hiện nay thấp hơn giá thị trường nên bảng giá đất cũng chưa tiệm cận với giá thị trường. 

Theo UBND TPHCM, quá trình xác định giá đất để thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai và tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, các công ty thẩm định giá khảo sát, thu nhập thông tin của tối thiểu ba thửa đất.

Ba thửa đất này có đặc điểm tương đồng với thửa đất cần định giá về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, diện tích, kích thước, hình thể và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng thành công trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian không quá hai năm tính từ thời điểm định giá đất làm cơ sở thực hiện. 

Hiện nay, theo quy định về việc xác định thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ trong giao dịch nhà đất thì trường hợp giá đất tại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất tại bảng giá đất do UBND TPHCM ban hành. Bảng giá đất trên địa bàn TPHCM hiện đang căn cứ theo khung giá đất của Chính phủ.

“Theo đó, khung giá đất ở tại TPHCM (thuộc loại đô thị đặc biệt) có mức tối thiểu là 1,5 triệu đồng/m2 và tối đa là 162 triệu đồng/m2, có chênh lệch rất lớn so với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

Do đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng nhà đất thì các bên mua -  bán thường thống nhất thể hiện giá trị chuyển nhượng tại các hợp đồng giao dịch thấp hơn hoặc bằng quy định tại bảng giá đất mà không thể hiện đúng giá thị trường, nhằm giảm số tiền phải thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước” - văn bản của UBND TPHCM nêu.

UBND TPHCM cũng đánh giá, hiện nay việc thu thập thông tin và kiểm tra thông tin về giá giao dịch thực của bất động sản trên thị trường rất khó khăn. Lý do là việc giao dịch bất động sản theo luật định tại Việt Nam chưa minh bạch như các nước phát triển.

Các giao dịch này không buộc phải qua sàn giao dịch hay qua công ty môi giới bất động sản và việc thanh toán tiền mua, bán bất động sản cũng không quy định phải qua ngân hàng. Đồng thời, hiện cũng chưa có những quy định cụ thể về quản lý giá chuyển nhượng bất động sản, nên giá giao dịch thực chưa thể hiện đầy đủ tại các hợp đồng giao dịch. 

TPHCM cho rằng, việc sử dụng hợp đồng chuyển nhượng làm cơ sở để xác định, thẩm định giá đất có thể chưa phản ánh được thực tế giá chuyển nhượng trên thị trường, thường thấp hơn hoặc cao hơn tùy vào mục đích của các bên giao dịch. 

Vì vậy, UBND TPHCM kiến nghị các Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên & Môi trường nghiên cứu bổ sung quy định về việc thu thập thông tin chào mua, chào bán trên thị trường (kể cả giá chào mua, chào bán của chính chủ đầu tư thực hiện dự án) để đề xuất mức giá phù hợp.

Trên cơ sở đó so sánh, đánh giá các yếu tố khác biệt giữa tài sản thẩm định giá và tài sản so sánh làm cơ sở xác định, thẩm định giá đất. Trường hợp chưa thể bổ sung ngay vào các văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị các Bộ chấp thuận cho TPHCM thực hiện thí điểm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm