rssheader

22/09/2020

TPHCM công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018

Thảo Nguyên - 27/12/2018, 14:31 GMT+07 | Thời sự
Quang cảnh buổi họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của TPHCM Quang cảnh buổi họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của TPHCM

Đây là những sự kiện nổi bật được bình chọn từ tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại.

Theo đó, các sự kiện này được chọn chủ yếu từ đề xuất của các cơ quan báo chí. Cụ thể, các cơ quan báo chí đề xuất 35 sự kiện trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó, Sở Thông tin - Truyền thông thống kê về thứ tự quan tâm và đề xuất Hội đồng bình chọn 10 sự kiện nổi bật của TPHCM, thảo luận đi đến lựa chọn 10 sự kiện gồm với 6 lĩnh vực: 

Lĩnh vực Chính trị gồm 2 sự kiện: Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và sự kiện Triển khai 16 nội dung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội - động lực mới cho sự phát triển của thành phố

Lĩnh vực Kinh tế gồm 3 sự kiện: Kinh tế thành phố đạt và vượt 17 chỉ tiêu quan trọng; Diễn đàn kinh tế TPHCM 2018; Thành phố đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế.

Lĩnh vực đô thị gồm sự kiện: TPHCM: Hành trình hướng đến đô thị thông minh. 

Lĩnh vực văn hóa xã hội gồm 2 sự kiện: Hoàn thành trước 2 năm mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020; Giải thưởng sáng tạo TPHCM.

Lĩnh vực An ninh Quốc phòng gồm sự kiện: Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn.

Lĩnh vực đối ngoại là sự kiện: Chương trình giao lưu văn hóa - thương mại các nước ASEAN.

Xem cụ thể 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của TPHCM tại đây

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm