rssheader

28/10/2020

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ Giáo dục nghề nghiệp

Anh Quang - 06/09/2019, 19:13 GMT+07 | Thời sự
Giáo dục nghề nghiệp đã có thành công lớn tại kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019. Giáo dục nghề nghiệp đã có thành công lớn tại kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019.

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là nhiệm vụ trọng tâm của ngành LĐ-TB&XH trong năm 2019. 

Giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề là thành tố quan trọng để nâng cao chất lượng và năng suất lao động, góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Bộ LĐ-TB&XH đã báo cáo và Chính phủ đã đưa vào Nghị quyết phiên họp thường kỳ 6 tháng đầu năm và tháng 7 năm 2019 nhiệm vụ cần tập trung các giải pháp để nâng tầm kỹ năng nghề lao động Việt Nam, đẩy mạnh gắn kết GDNN với doanh nghiệp.

Thời gian tới ngành sẽ tập trung tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN, trong đó trọng tâm là: Phối hợp UBVHGD QH tổ chức Hội nghị GDNN 2019 với chủ đề "Phát triển GDNN trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế" dự kiến vào giữa tháng 9.

Chuẩn bị Diễn đàn quốc gia "Nâng tầm kỹ năng nghề lao động Việt Nam" với chủ đề GDNN và Doanh nghiệp đồng hành vì một VN thịnh vượng. Dự kiến trong cuối tháng 9.

Xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghệp tham gia GDNN; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Thí điểm đào tạo, đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0. Hoàn thành trong năm 2019.

Rà soát, ban hành danh mục các nghề chỉ được sử dụng lao động đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo thẩm quyền của Bộ để chuẩn hoá và nâng cao chất lượng lao động. Trước hết là những ngành nghề liên quan đến an toàn lao động, sức khoẻ, hội nhập...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm