rssheader

14/08/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học luôn có ở mọi lứa tuổi

Minh Phong - 28/08/2017, 18:54 GMT+07 | Thời sự
Ảnh: VGP Ảnh: VGP

Lễ công bố được tổ chức tại Hà Nội, do Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức.

72 công trình sáng tạo mừng Ngày Quốc khánh

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 với 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu và tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong cả nước.

Tiếp theo Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016 với 71 công trình chào mừng 71 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, việc ra mắt cuốn Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017 với 72 công trình sáng tạo là sự kiện hết sức có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm Quốc khánh năm nay.

“Tôi rất vui mừng được biết 72 công trình này thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội đang được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên phát triển như như nông nghiệp, y tế, phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo, thích ứng biến đổi khí hậu,quốc phòng an ninh…

Tác giả của các công trình này là những tập thể, cá nhân trên mọi miền Tổ quốc; có người là giáo sư, tiến sỹ, có người là chủ doanh nghiệp và cả những sinh viên, học sinh.

Qua đó cho thấy khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học luôn có ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội chúng ta. Tôi đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng các tác giả của 72 công trình, giải pháp sáng tạo được tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng thời khẳng định:

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nhất là trong phát triển khoa học công nghệ, phát hiện, đào tạo tài năng.

Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định cần phải “phát huy năng lực sáng tạo của mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức”để phát triển nguồn vốn tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa học công nghệ của đất nước. Chính phủ luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học công nghệ, dành những điều kiện tốt nhất, phù hợp với khả năng của đất nước để các nhà khoa họcphát huy tài năng, sáng tạo và cống hiến cho Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP
 
Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, để phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo" phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam chúng ta, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ cùngcác cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Chúng ta cần tạo được những thể chế thông thoáng về trọng dụng nhân tài cho đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, nhất là đối với kiều bào ở nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, của đồng chí, đồng bào về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và về phát triển khoa học công nghệ nói riêng để cùng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Hàng năm, Thủ tướng Chính phủ đều làm việc với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lắng nghe ý kiến của các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trên cơ sở những định hướng lớn của Chính phủ về phát triển kinh tế- xã hội, tôi đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ tích cực, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để hưởng ứng, tổ chức, triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong phạm vi cả nước, tránh hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhằm khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam và toàn dân tộc ta, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. Qua đó, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển tài năng, sáng tạo của con người Việt Nam.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, nghiên cứu các chính đột phá về khoa học công nghệ; không ngừng quan tâm, khuyến khích động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung sáng tạo, nghiên cứutạo ra các sản phẩm và ý tưởng có tính ứng dụng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phầm, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong đó, cần chú trọng nghiên cứu các đề tàikhoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt đang được quan tâm hiện nay như tài nguyên môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, năng lượng sạch, vật liệu mới…, đặc biệt là các giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội ở nước ta.

Trên cơ sở tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ trong cả nước, nhất là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục cho ra mắt Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm để công bố rộng rãi, làm phong phú và tôn vinh các công trình, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu,hữu ích trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm