rssheader

21/04/2021

Thủ tướng Chính phủ: Những thành tựu to lớn là bệ phóng vững chắc để Hải Phòng bứt phá

Nguyễn Dịu - 14/10/2020, 13:15 GMT+07 | Thời sự
Hải Phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh ( lần thứ 2) Hải Phòng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh ( lần thứ 2)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu đột phá của Hải Phòng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Hải Phòng cần khắc phục, giải quyết trong thời gian tới.

Thủ tướng phát biểu tại Đại hội

"Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ TP Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, cùng nhau tranh thủ những vận hội mới với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được, phát huy truyền thống "Trung dũng- Quyết thắng", đề cao phẩm chất đoàn kết, nghĩa tình, năng động sáng tạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI", Thủ tướng nhấn mạnh.

Những đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là bệ phóng vững chắc để Hải Phòng bứt phá hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành thành phố công nghiệp, hiện đại, văn minh, bền vững. 

Thành tựu đột phá

Trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV làm nổi bật bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế, xã hội của Hải Phòng trong 5 năm qua.

Nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, song phát huy truyền thống “Trung dũng- Quyết thắng”, dám nghĩ, dám làm, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn đậm nét.

Hải Phòng có hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại (Ảnh HP)

Cụ thể, nhiệm kỳ vừa qua những chỉ tiêu về kinh tế, xã hội đề ra đều hoàn thành, trong đó 12/20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức cả về thời gian và chất lượng tăng trưởng. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm tăng 14,2%, gấp 2 lần giai đoạn 2011 - 2015 và gấp 2,1 lần tốc độ tăng chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.863 USD, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước. Tỷ trọng GRDP trong GDP cả nước từ 3,5% năm 2015 đã tăng lên 5,1% năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 408 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa 5 năm đạt 120 nghìn tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn 2011 - 2015.

Môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đạt mức cao nhất từ trước tới nay, đạt 564 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu vốn đầu tư chuyển mạnh theo hướng xã hội hóa. Trong đó, vốn khu vực ngoài Nhà nước và FDI đạt 508.150 tỷ đồng, gấp 3,67 lần so với nhiệm kỳ trước. Vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 9,41 tỷ USD, gấp 1,23 lần nhiệm kỳ trước.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hải Phòng đã có nhiều đổi mới trong quyết định chủ trương đầu tư, phân bổ nguồn nhân lực đầu tư, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng lên. Nhiều công trình đạt kỷ lục về tiến độ thi công như: cầu Hàn, cầu Đăng, nút giao Nam cầu Bính….

Điểm nổi bật của nhiệm kỳ qua là Hải Phòng đã hoàn thành hàng chục tuyến đường liên tỉnh, liên huyện cùng 46 cây cầu, trong đó có nhiều cây cầu lớn, với tổng chiều dài 23 km...

Trong bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế, xã hội phải kể đến những thành tựu vượt bậc trong lĩnh vực y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm đặc biệt, ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong cả nhiệm kỳ, đã có 17.595 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo, 77.809 người trong diện hưởng trợ giúp xã hội đã được hưởng thụ các chính sách an sinh xã hội của thành phố với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn thành phố giảm từ gần 4% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân toàn thành phố được cải thiện và nâng cao đáng kể. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thường xuyên, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức luôn được xác định có tầm quan trọng hàng đầu; các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hải Phòng rực rỡ cờ đỏ sao vàng ngày Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI

Bệ phóng thành công

Những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm qua là do Hải Phòng nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ và là thành quả từ sự nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo của Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn thành phố, là kết tinh của một quá trình lao động bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ của Ðảng bộ thành phố.

Từ những thành tựu vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội nhiệm kỳ trước, Hải Phòng xác định đến năm 2025, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; là trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Ðông - Nam Á vào năm 2030.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm