rssheader

23/10/2020

Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ Bộ Tư pháp

Nguồn: Văn phòng Chính phủ - 05/08/2015, 21:52 GMT+07 | Thời sự
Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ Bộ Tư pháp
Theo Bộ Tư pháp, mục đích của việc tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp là nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý; thu hút, lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp vụ của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của các đơn vị nói riêng, góp phần hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp nói chung.

Bộ Tư pháp cho biết, năm 2015 có 4 vị trí thi tuyển, trong đó có 3 vị trí cấp Trưởng và 1 vị trí cấp Phó, gồm: Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Tính tới ngày 1/6/2015, Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2015 đã nhận được tổng cộng 10 hồ sơ đăng ký dự thi vào 4 vị trí thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm