rssheader

21/01/2021

Thanh tra “điểm huyệt” nhiều sai phạm của UBND huyện Bình Chánh

13/05/2020, 14:55 GMT+07 | Thời sự
Thanh tra “điểm huyệt” nhiều sai phạm của UBND huyện Bình Chánh

Chưa thực hiện đúng quy định công khai, minh bạch

Theo đó, Phó Chánh Thanh tra TPHCM Trần Thanh Tùng vừa ký ban hành Kết luận 43/TB-TTTP-P7 Thông báo kết luận thanh tra “trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại UBND huyện Bình Chánh”, qua các thời kỳ thanh tra: Năm 2017, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Theo kết luận của Thanh tra TPHCM, đối với việc công khai, minh bạch và giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện Bình Chánh chưa thực hiện đúng một số biểu mẫu theo quy định. Việc thực hiện thư xin lỗi trong trường hợp chậm giải quyết thủ tục hành chính chưa kịp thời, còn tình trạng ban hành thư xin lỗi sát ngày hoặc sau ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Cán bộ thụ lý chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ, phát hành văn bản yêu cầu bổ sung trước ngày hẹn trả hồ sơ 1 ngày không đúng quy định.

Đồng thời, Thanh tra TPHCM cho rằng việc quản lý, sử dụng mặt bằng nhà, đất tại UBND huyện Bình Chánh chưa chặt chẽ, trong đó công tác rà soát, kê khai chưa đầy đủ các địa chỉ nhà, đất để trình UBND TPHCM phê duyệt phương án xử lý tổng thể. Mặt khác, UBND huyện chưa trình UBND TPHCM phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Cụ thể, hiện trên địa bàn huyện còn 74/372 trường hợp chậm thực hiện theo phương án xử lý tổng thể nhà, đất. Qua kiểm tra hiện trạng 25 địa chỉ nhà, đất, Thanh tra TPHCM chỉ ra rằng có 6/25 địa chỉ sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích được giao.

Kết luận chỉ ra nhiều sai sót trong việc bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của UBND huyện chưa bảo đảm quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Bình Chánh (1 trường hợp). Chưa bảo đảm về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện (10 trường hợp). Một trường hợp chưa bảo đảm theo quy định về thời gian bổ nhiệm lại (chậm 21 ngày), chưa đúng quy định.

UBND huyện không lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi, đủ điều kiện chuyển đổi vị trí công tác khi ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hằng năm, chưa bảo đảm quy định. Có 8 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ đơn vị không ban hành quyết định điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, chưa bảo đảm quy định. Việc thực hiện đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 đã được UBND TPHCM phê duyệt chưa đạt kế hoạch, không bảo đảm số lượng tinh giản theo đề án (từ năm 2017 đến tháng 11/2019, theo đề án phải tinh giản biên chế 228 người, thực tế tinh giản được 4 người).

Sai sót trong kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng

Việc kê khai tài sản, thu nhập tại UBND huyện Bình Chánh còn có các sai sót. Kê khai tổng thu nhập thấp hơn thực tế. Không kê khai biến động và giải trình tăng - giảm tài sản. Không kê khai cụ thể về thu nhập thực tế của vợ, chồng và các khoản thu nhập khác. Không kê khai chi tiết về nhà ở, đất và biến động của nhà ở. Người nhận bản kê khai chưa thực hiện ký nhận vào bản kê khai và ký từng trang theo quy định. Chưa kiểm tra, giám sát việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các phòng ban trực thuộc, còn tình trạng Phòng Quản lý đô thị chưa thực hiện công khai bản kê khai tài sản, chưa đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra TPHCM cũng cho rằng, việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UBND huyện Bình Chánh và UBND các xã ban hành chưa nghiêm túc. Chưa có biện pháp triệt để bảo đảm thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành. Cụ thể, khi kiểm mẫu 8 trường hợp vi phạm xây dựng đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo báo cáo của UBND huyện, Thanh tra TPHCM nhận thấy 2 trường hợp mới tháo dỡ một phần, 1 trường hợp tái vi phạm xây dựng (chưa xử phạt xong), 8 trường hợp đều chưa nộp phạt, chưa bảo đảm quy định. 

Đồng thời, khi kiểm tra mẫu 93 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực kinh tế, tài nguyên và môi trường, văn hóa thông tin, LĐ-TB&XH, quản lý đô thị do UBND huyện ban hành, Thanh tra TPHCM cho rằng, kết quả có 79 hồ sơ chưa thực hiện việc bút lục hồ sơ lưu; 10 hồ sơ có điều khoản vi phạm trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính không trùng khớp với biên bản vi phạm hành chính. 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính không được gửi hoặc gửi không đúng đối tượng vi phạm. 15 hồ sơ có người ký biên bản vi phạm hành chính không đúng đối tượng vi phạm…

Riêng tại địa bàn xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), kết luận thanh tra cho rằng, Chủ tịch UBND xã các thời kỳ từ năm 2014 đến nay đã có nhiều thiếu sót, sai phạm liên quan đến tài chính, kế toán như để thất lạc chứng từ, tùy tiện chi tạm ứng dẫn đến mất cân đối thu chi và thâm hụt ngân sách xã. Chủ tịch UBND xã tùy tiện chi khoảng 10,5 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương, nhưng đến tháng 12/2018 mới hoàn trả hơn 7,6 tỷ đồng.

Thanh tra TPHCM nhận định các sai phạm tại xã Bình Hưng là rất nghiêm trọng, cần được chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh. Để chấn chỉnh các sai phạm này, từ tháng 5/2018, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng các cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm. Do chưa hoàn chỉnh sổ sách kế toán và cập nhật chứng từ từ năm 2014 đến nay nên Thanh tra TPHCM không đủ hồ sơ, chứng từ kiểm tra và kết luận toàn diện.

Từ những sai phạm, thiếu sót diễn ra tại UBND huyện Bình Chánh, Thanh tra TPHCM kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh chấn chỉnh công tác quản lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện. Kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan việc kê khai thiếu các địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước qua các thời kỳ, việc chậm thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM. Đồng thời, Thanh tra TP kiến nghị và được UBND TPHCM đồng ý giao các Sở Nội vụ, Tài chính… chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Bình Chánh khắc phục những sai phạm mà Thanh tra đã kết luận.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm