rssheader

25/09/2020

Thanh Hóa: Cho phép khu du lịch cộng đồng Pù Luông Retreat hoạt động trở lại

Nguyễn Quỳnh - 06/09/2017, 11:29 GMT+07 | Thời sự
Khu lịch động đồng Pù Luông Retreat tại bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Khu lịch động đồng Pù Luông Retreat tại bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được công văn của Công ty cổ phần làng du lịch Pù Luông về việc báo cáo khắc phục sai phạm và kiến nghị cho phép Pù Luông Retreat hoạt động trở lại. Trên cơ sở tham mưu của ngành chức năng, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất, cho phép cơ sở lưu trú du lịch Pù Luông Retreat hoạt động kinh doanh trở lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Công ty cổ phần du lịch cộng đồn Pù Luông khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục còn lại của dự án (đất đai, môi trường, du lịch) theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và có cam kết về tiến độ hoàn thành các thủ tục nêu trên.

Trước đó, cơ quan chức năng kiểm tra, xác định chủ đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở lưu trú – du lịch Pù Luông Retreat tại bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, không đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường.

Do những sai phạm nêu trên, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Bá Thước đình chỉ thi công xây dựng công trình tại Khu du lịch Pù Luông Reatreat (đối với các hạng mục đang thi công xây dựng công trình), dừng hoạt động kinh doanh, xử phạt hành chính đối với Khu du lịch này; đồng thời xử lý nghiêm tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý về quy hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai, du lịch, quản lý địa bàn đã để xảy ra sai phạm đối với dự án; yêu cầu chủ đầu tư cơ sở lưu trú – du lịch Pù Luông Retreat khắc phục các sai phạm xảy ra theo quy định.

Sau khi khắc phục các sai phạm đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành và được cấp có thẩm quyền cho phép mới được tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm