rssheader

27/09/2021

Thanh Hóa: Cách chức nguyên Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Yên Định

31/07/2020, 06:41 GMT+07 | Thời sự
Thanh Hóa:  Cách chức nguyên Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Yên Định

Ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo số 406-TB/UBKTTU về Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tại huyện Yên Định.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức Bí thư Huyện ủy Yên Định, (nhiệm kỳ 2010-2015) đối với ông Hoàng Cao Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Định. 

Bà Ngô Thị Hoa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND Yên Định (nhiệm kỳ 2010-2015) cũng bị kỷ luật bằng hình thức Cách chức.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định (nhiệm kỳ 2010-2015).

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy THanh Hóa cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cảnh cáo đối với ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định, (nhiệm kỳ 2016-2021). 

Ông Nguyễn Văn Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Định, (nhiệm kỳ 2010-2015), cũng bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Cơ quan UBND huyện Yên Định cũng là đơn vị lâm nợ hàng chục tỷ đồng (giai đoạn 2010-2015)

Ông Vũ Ngọc Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, (nhiệm kỳ 2015-2020), Chủ tịch HĐND huyện Yên Định (nhiệm kỳ 2016-2021) và ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, (nhiệm kỳ 2015-2020), Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Yên Định, (nhiệm kỳ 2016-2021), đều bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cảnh cáo, đối với ông Nguyễn Văn Xô, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, (nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, (nhiệm kỳ 2011-2016), nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Định, (nhiệm kỳ 2016-2021).

UBKT Huyện ủy Yên Định đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trịnh Thị Hương - Kế toán Cơ quan Huyện ủy.

Đảng ủy Cơ quan UBND huyện Yên Định đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Khiển trách, đối với bà Trịnh Thị Hồng, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, nguyên Kế toán Cơ quan HĐND-UBND huyện Yên Định, (giai đoạn 2010 – 2016)

Các ông Nguyễn Đăng Nhượng, nguyên Huyện ủy viên, (nhiệm kỳ 2010-2015), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, (nhiệm kỳ 2011-2016); ông Ngô Văn Vương, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, (giai đoạn 2010-2014); ông Nguyễn Doãn Hồng, nguyên Huyện ủy viên, (nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy Yên Định, (giai đoạn 2010-2014) có khuyết điểm, vi phạm đã bị tổ chức đảng có thẩm quyền biểu quyết kỷ luật bằng hình thức Khiển trách. 

Tuy nhiên, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết nên không quyết định thi hành kỷ luật.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể đồng bộ với kỷ luật về Đảng. Đồng thời, các cá nhân phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 29/7/2020, tất cả các khoản chi thường xuyên sai quy định, không đủ điều kiện thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước, còn tồn đọng tại Cơ quan Huyện ủy và Cơ quan HĐND - UBND huyện Yên Định đã được các cá nhân vi phạm tự bỏ tiền hoàn trả đầy đủ.

Trước đó, báo chí thông tin, trong nhiều năm liền, Huyện ủy và UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã chi tiêu vô tội vạ, không đúng nguyên tắc tài chính. Vì vậy, cả hai cơ quan này lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, với số tiền lên tới khoảng hơn 50 tỉ đồng.

Những món nợ nêu trên, chủ yếu được cơ quan Huyện ủy và UBND huyện Yên Định dùng chi tiếp khách, ăn uống, tiền xăng, mua sắm… và chủ nợ chính là cán bộ trong cơ quan, các nhà hàng trên địa bàn…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm