rssheader

24/01/2021

Tăng cường kiểm soát cây xanh đô thị trong mùa mưa bão

VK - 26/07/2019, 17:36 GMT+07 | Thời sự
Tăng cường kiểm soát cây xanh đô thị trong mùa mưa bão Tăng cường kiểm soát cây xanh đô thị trong mùa mưa bão

Theo đó, các cơ quan chuyên môn được giao quản lý cây xanh đô thị, UBND cấp huyện phải tăng cường kiểm soát, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện quản lý cây xanh đô thị rà soát số lượng cây bóng mát gây nguy hiểm, có nguy cơ không an toàn; kiểm soát việc thực hiện quy trình cắt tỉa cây xanh. Tổ chức xây dựng phương án ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện quản lý cây xanh đô thị thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý cây xanh theo quy định pháp luật. Cắt tỉa cây theo quy trình kỹ thuật,gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây. Kiểm tra, rà soát số lượng cây bóng mát gây nguy hiểm, xử lý kịp thời các cây có nguy cơ gây mất an toàn mùa mưa bão...vv.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm