rssheader

23/06/2021

Phát triển kỹ năng chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục - ASEAN

Minh Phong - 15/10/2020, 08:22 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và trong bối cảnh ngành giáo dục các nước ASEAN đang cố gắng đối phó với COVID-19, đảm bảo cho mọi học sinh được an toàn và không bị gián đoạn việc học.

Trực tiếp tham dự Hội nghị có đại diện 10 Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam; UNICEF Việt Nam, UNESCO Việt Nam, các trường đại học tại Hà Nội và các đối tác công nghệ liên quan.

Tham gia trực tuyến có Bộ trưởng Giáo dục và các quan chức cấp cao của 10 nước ASEAN; Ban thư ký ASEAN, UNICEF khu vực, UNESCO khu vực, đại diện trường đại học Harvard, đại diện các đối tác công nghệ liên quan khác.

Chủ đề năm Việt Nam chủ tịch ASEAN 2020 là “Gắn kết và chủ động thích ứng”, với một trong năm trọng tâm ưu tiên là “thúc đẩy phát triển thịnh vượng trên cơ sở liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng, tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Phù hợp với chủ đề của năm, Hội nghị ASEAN - UNICEF về “Chuyển đổi kĩ năng số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong khu vực ASEAN” sẽ thúc đẩy khả năng thích ứng, tăng cường tính sáng tạo, chủ động và linh hoạt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thông qua các cách tiếp cận kỹ thuật số và khai thác hợp tác với các đối tác tư nhân.

Trong khuôn khổ Hội nghị, 10 Bộ trưởng Giáo dục ASEAN, Tổng thư ký ASEAN, Giám đốc UNICEF khu vực, Trưởng đại diện công ty phần mềm SAP, Giáo sư chuyên ngành trường đại học Harvard, Hoa Kỳ đã chia sẻ nhiều vấn đề quan trọng.

Trong đó, nêu rõ những cơ hội và thách thức hiện hữu của hệ thống giáo dục trong việc thúc đẩy phát triển kỹ năng số và kỹ năng chuyển đổi số, cũng như kinh nghiệm và giải pháp trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các lạm dụng, ảnh hưởng xấu trên mạng.

Những giải pháp nhằm huy động sự phối hợp liên ngành, bao gồm hợp tác với các đối tác tư nhân, mở rộng quy mô cho việc học tập những kỹ năng số và thu hẹp khoảng cách số cho những nhóm học sinh yếu thế, dễ bị tổn thương nhất.

Những bài học, kinh nghiệm và giải pháp trong việc hỗ trợ giáo viên và học sinh tiếp tục việc học trong thời gian cách ly xã hội, đóng cửa trường học và mở cửa trở lại trường học; kinh nghiệm trong việc xóa mù công nghệ, nâng cao kỹ năng số và kỹ năng chuyển đổi số tại các nước thành viên ASEAN và vai trò của trẻ em và thanh thiếu niên trong việc xây dựng những sáng kiến giáo dục mới.

Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN thông qua Tuyên bố chung, khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực nhằm xóa mù công nghệ, tăng cường thúc đẩy phát triển kỹ năng số và kỹ năng chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục của các nước thành viên ASEAN; đồng thời nhấn mạnh vai trò của trẻ em, thanh thiếu niên và công việc trong tương lai trong chuyển đổi kỹ thuật số các hệ thống giáo dục...

Bộ trưởng các nước cam kết thực hiện tuyên bố nói trên và tích hợp kiến thức kỹ thuật số vào Kế hoạch Công tác ASEAN về Giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị ASEAN-UNICEF về “chuyển đổi kĩ năng số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong khu vực ASEAN” là cơ hội để chuyển đổi giáo dục kỹ thuật số trên toàn hệ thống, nhằm hướng tới một cộng đồng gắn kết và sẵn sàng cho tương lai thông qua việc các quốc gia ASEAN cùng thiết lập nền tảng chung để xây dựng chính sách về kỹ năng số và kỹ năng chuyển đổi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm