rssheader

27/11/2020

Nhất trí chủ trương không xếp hạng thư viện

Cao Sơn - 14/08/2019, 19:20 GMT+07 | Thời sự
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp

Theo đó, có 3 vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đó là: Trách nhiệm của Nhà nước đối với Thư viện Quốc gia Việt Nam và  thư viện cấp tỉnh; về xếp hạng thư viện và về Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tán thành việc nhà nước đầu tư cho thư viện quốc gia, thư viện tỉnh, còn thư viện huyện thì tùy tình hình địa phương, nên giao phân cấp cho địa phương chủ động đầu tư. Đối với việc xếp hạng thư viện, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu quan điểm: Cần xác định ý nghĩa, mục đích của việc này là gì? Phương thức đánh giá ra sao? Nếu không rõ ý nghĩa và nếu khó cả trong việc đánh giá thì không nên phân loại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình quan điểm nêu trên và nhất trí với đề xuất không cần đưa nội dung xếp hạng vào dự thảo luật. Cùng đó, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc duy trì "Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam" là rất cần thiết, nên khuyến khích và đưa vào trong luật. “Việc quy định ngày sách và văn hóa đọc sẽ có ý nghĩa rất lớn để khuyến khích việc viết sách, xuất bản sách, văn hóa đọc trong thế hệ trẻ, nhất là hiện nay việc đọc ở nước ta sách giảm so với các nước”.

Phát biểu làm rõ thêm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, dự thảo luật được xây dựng với mong muốn tạo ra một khuôn khổ pháp lý để sứ mệnh của thư viện tiếp tục được phát huy. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý đối với 3 vấn đề xin ý kiến, tuy nhiên, do nhiều nơi địa lý đặc thù như biên giới, hải đảo xa xôi vẫn cần nhà nước đầu tư thư viện. Do đó, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung câu từ trong dự thảo luật cho phù hợp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chủ trương ghi rõ trong luật “Nhà nước có trách nhiệm đầu tư cho Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện cấp tỉnh”; thư viện cấp huyện, cấp xã sẽ do cấp tỉnh chủ động đầu tư. Ủy ban Thường vụ cũng nhất trí cho rằng, cần có Ngày sách và văn hóa đọc trong Luật Thư viện (ngày 21/4 hàng năm). Cùng đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí chủ trương không xếp hạng thư viện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm