rssheader

11/04/2021

Nhà máy In tiền quốc gia lãi hơn 20 tỷ đồng

Anh Minh - 06/06/2016, 01:54 GMT+07 | Thời sự
Lương trung bình củangười lao động tại Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2015 gần 16 triệu đồng một tháng. Lương trung bình củangười lao động tại Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2015 gần 16 triệu đồng một tháng.

Nhà máy In tiền quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính năm 2015. Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 72 tỷ đồng so với năm 2014, đạt 1.430 tỷ đồng. Khoản thu từ hoạt động tài chính tăng gần 6 tỷ đồng, đạt hơn 27 tỷ.

Lợi nhuận trước thuế của nhà máy, theo đó đạt 30 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với năm 2014. Lãi sau thuế vì thế cũng giảm nhẹ 2 tỷ đồng, chỉ đạt 23,5 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận giảm đã ảnh hưởng tới lương bình quân và thu nhập của người lao động tại nhà máy. Theo thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015, tiền chi trả cho người lao động là gần 117,4 tỷ đồng, tăng gần 1,2 tỷ đồng so với năm 2014. Tuy nhiên, do số lao động tăng lên 617 người, thu nhập bình quân hằng tháng đạt khoảng 15,8 triệu đồng, giảm khoảng một triệu đồng so với năm 2014. 

Đối với cán bộ quản lý, năm 2015, mỗi người nhận gần 28 triệu đồng một tháng tiền lương. Tổng cộng các khoản thu nhập (lương, trợ cấp…) đạt bình quân trên 34 triệu đồng một tháng.

Từ năm 2010, Nhà máy In tiền quốc gia được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang mô hình với 100% vốn điều lệ được Ngân hàng Nhà nước nắm giữ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo VnExpress
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm