rssheader

13/04/2021

Ngày làm việc đầu tiên Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khoá VIII

Nam Khánh - 25/09/2014, 14:17 GMT+07 | Thời sự
Ngày làm việc đầu tiên Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khoá VIII

Đoàn đại biểu Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; Họp phiên trù bị với các nội dung như: Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; Thông qua quy chế, thống nhất chương trình của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam….

Căn cứ vào kết quả hiệp thương với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân, quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, để đảm bảo cơ cấu, thành phần và yêu cầu xây dựng Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam khoá VIII, dự kiến số lượng uỷ viên Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam khoá VIII là 385 người, tăng 30 người so với khoá VII. Về thành phần, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở T.Ư là 46 người, chiếm 11,6%. 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố là 63 người, chiếm 16,4%. Cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 262 người; cán bộ chuyên trách cơ quan Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam là 14 người. 

Về cơ cấu kết hợp, người ngoài Đảng là 195 người, chiếm 50,9%, nữ là 81 người, chiếm 21%.

Dự kiến số lượng uỷ viên Đoàn Chủ tịch khoá VIII là 62 người, tăng 4 người so với khoá trước. Đoàn Chủ tịch có 3 cơ cấu thành phần, bao gồm: các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở T.Ư (22 người, tăng 4 người), cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài (27 người, tăng 3 người), cán bộ chuyên trách cơ quan Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam và cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam địa phương (13 người, giảm 3 người); trong đó, nữ 13 người, ngoài Đảng 9 người, dân tộc thiểu số 11 người, tôn giáo 6 người, trình độ ĐH trở lên 61 người.

Trước đó, ngày 24/9, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16 và Hội nghị Ủy ban T.U MTTQ Việt Nam lần thứ tám (khóa VII) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. 

Tại Hội nghị, các ủy viên Đoàn Chủ tịch và ủy viên Ủy ban đã nghe Tờ trình của Ban Thường trực về số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban khóa VIII, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký của Đại hội, thảo luận về dự thảo Lời kêu gọi của Đại hội, dự thảo Nghị quyết Hội nghị...

Ngày mai (26/9), Đại hội sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm