rssheader

28/11/2020

Năm 2020, giảm 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo

Cao Sơn - 12/11/2019, 10:41 GMT+07 | Thời sự
ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020. ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020.

Các chỉ tiêu của năm 2020 được tính toán trên cơ sở kết quả thực hiện của năm 2019 và các nguồn lực hiện có để triển khai trong năm 2020. Về tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%.

Mặc dù mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong những năm vừa qua là như nhau, tuy nhiên việc duy trì tỷ lệ hộ nghèo giảm trong những năm cuối của nhiệm kỳ là khó khăn hơn các năm trước, vì bao gồm nhiều đối tượng nghèo đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, người khuyết tật, neo đơn...). Do vậy, xin giữ mục tiêu giảm nghèo từ 1-1,5% thấp hơn so với năm trước.

Bên cạnh đó là các chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%.

Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

 
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm