rssheader

21/10/2020

Năm 2018: Xử lý 89.600 tỷ đồng thông qua kiểm toán

Lê Xuân - 12/02/2019, 19:00 GMT+07 | Thời sự
Toàn cảnh buổi gặp mặt đầu Xuân của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại KTNN Toàn cảnh buổi gặp mặt đầu Xuân của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại KTNN

Phát biểu tại cuộc gặp mặt đầu Xuân với cán bộ, công chức, viên chức KTNN, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà KTNN đạt được trong năm qua đã góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, những kết quả nổi bật là KTNN đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong những năm qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, xử lý tài chính năm 2018 là 89.600 tỷ đồng; kiến nghị tăng thu, giảm chi là 44.466 tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay), tăng 18,39% so với năm 2017 (37.556 tỷ đồng); kiến nghị xử lý tài chính trong những năm qua đã được phần lớn các đơn vị chấp hành nghiêm túc (năm 2016 tỷ lệ thực hiện là 75,6%, năm 2017 là 78,2% và năm 2018 là 73,1%)…

Nhấn mạnh năm 2019 có ý nghĩa quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các ngành, các cấp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, KTNN cần sáng tạo, chủ động hơn, kiên quyết hơn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó cần quan tâm đến một số nội dung trọng tâm như sau: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 bảo đảm khoa học, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong hoạt động kiểm toán, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đề nghị, trên cương vị là Chủ tịch ASOSAI, KTNN phải thể hiện rõ nét vai trò dẫn dắt, lãnh đạo hoạt động tổ chức ASOSAI hoàn thành xuất sắc Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016 - 2021 và tham gia tích cực trong vai trò là thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2018 - 2024...

Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất và đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của KTNN, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng CNTT vào hoạt động công vụ, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm