rssheader

20/06/2021

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII: Xem xét, quyết định công tác nhân sự Nhà nước

Minh Hà - 18/03/2016, 16:02 GMT+07 | Thời sự
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII:  Xem xét, quyết định  công tác nhân sự Nhà nước

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chủ trì họp báo. Theo dự kiến chương trình, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày để xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, xem xét, thông qua các dự án luật: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Quốc hội cũng xem xét, thảo luận về các vấn đề KTXH và quyết định các vấn đề quan trọng: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2015 và triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2016; Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2011 - 2015, kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020; Về việc quyết định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; Về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội sẽ dành khoảng 10,5 ngày để xem xét, quyết định công tác nhân sự Nhà nước vì sau Đại hội Đảng XII, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước không tái cử Ban Chấp hành Trung ương; Bộ Chính trị đã phân công nhiệm vụ mới đối với một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/3, dự kiến bế mạc vào ngày 12/4. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm