rssheader

24/09/2021

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ quyết định ngày bầu cử toàn quốc

14/07/2020, 15:06 GMT+07 | Thời sự
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ quyết định ngày bầu cử toàn quốc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Kỳ họp thứ 10 tiếp tục được tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung.

Theo đó, dự kiến đợt 1 họp trực tuyến 9 ngày. Trong đợt 1, Quốc hội họp phiên trù bị, khai mạc; nghe trình bày các tờ trình, báo cáo (kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; 4 dự án luật trình cho ý kiến); thảo luận 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình thông qua; thảo luận các báo cáo về công tác tư pháp. Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10. 

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đề nghị bố trí tại đợt 1 để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hữu quan có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng dự thảo Nghị quyết về chất vấn trước khi trình Quốc hội thông qua tại đợt 2.

Đợt 2 họp tập trung 9 ngày. Trong đợt 2, Quốc hội thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước (năm 2020, 2021 và 5 năm 2016-2020); thảo luận các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIII; thảo luận 4 dự án luật trình cho ý kiến.

Quốc hội cũng sẽ quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Quốc hội tiến hành thông qua luật, nghị quyết và phiên bế mạc.

Dự kiến, tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 18 ngày. Trong đó, đợt 1 tiến hành 9 ngày bắt đầu ngày 19/10 (trước 1 ngày so với quy định để tăng khoảng cách thời gian giữa 2 đợt) và kết thúc ngày 28/10; đợt 2 tiến hành 9 ngày bắt đầu ngày 3/11 và kết thúc ngày 12/11.

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, đánh giá Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã tạo nên dấu ấn trong thời đại dịch Covid với nhiều ý tưởng mới hiệu quả.

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí Kỳ họp thứ 10 được tổ chức thành hai đợt, một đợt trực tuyến và một đợt tập trung; đồng thời cơ bản nhất trí với dự kiến nội dung kỳ họp.

Giao Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bố trí thời gian theo nguyên tắc các nội dung thảo luận, cho ý kiến đưa vào đợt 1 và các nội dung quyết định, công tác nhân sự, chất vấn, thảo luận về kinh tế - xã hội thì đưa vào đợt 2.

Xem xét bố trí giảm thời gian thảo luận tổ, tăng thời gian thảo luận tại hội trường; đề nghị xin ý kiến đại biểu Quốc hội về thời gian phát biểu tại hội trường từ 7 phút giảm xuống còn 5 phút để tạo điều kiện có thêm nhiều ĐBQH được phát biểu tại hội trường cùng với đó đòi hỏi nâng cao chất lượng phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, khai mạc Kỳ họp thứ 10 diễn ra theo đúng quy định của Luật là ngày 20/10.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm