rssheader

19/09/2020

Khánh Hòa: Hơn 10,8 tỷ hỗ trợ hơn 10.800 trường hợp ảnh hưởng do dịch Covid – 19

04/08/2020, 18:01 GMT+07 | Thời sự
Khánh Hòa: Hơn 10,8 tỷ hỗ trợ hơn 10.800 trường hợp ảnh hưởng do dịch Covid – 19

Cụ thể, có 51 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người), 124 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thác thuế dưới 100 triệu đồng (1 triệu đồng/hộ).

177 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (1 triệu đồng/người), 10.471 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người).

Trong số hơn 10.800 trường hợp được phê duyệt, chỉ có 16 hộ kinh doanh được hỗ trợ 2 tháng, 1 người lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ 2 tháng và 3 người được hỗ trợ 3 tháng, còn lại chỉ được hỗ trợ 1 tháng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm