rssheader

29/07/2021

Hòa Bình đề nghị kỷ luật hàng loạt quan chức liên quan đến sai phạm thi THPTQG

Hải Bình - 02/08/2019, 12:06 GMT+07 | Thời sự
Hòa Bình đề nghị kỷ luật hàng loạt quan chức liên quan đến sai phạm thi THPTQG

Đề nghị Cảnh cáo ông Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Ông Bùi Văn Cửu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) năm 2017-2018 tỉnh Hòa Bình 

Theo kết luận, ông Cửu đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện Quy chế thi, nhất là khâu chấm thi; không kịp thời phát hiện ra những sơ hở có thể dẫn đến vi phạm để khắc phục.

Từ đó, để xảy ra sai phạm, can thiệp, tác động, sửa chữa, nâng điểm thi cho 65 thí sinh trong 2 năm 2017-2018. Việc này gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục. Nó gây bức xúc trong xã hội, làm giảm cơ hội của các thi sinh khác vào các trường ĐH, CĐ chính quy.

Bước đầu có đến 7 cán bộ chấm thi ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình bị khởi tố, bắt tạm giam để xử lý hình sự. Do đó, Ban Chỉ đạo thi và người đứng đầu Ban Chỉ đạo thi không hoàn thành nhiệm vụ năm 2017-2018.

UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất kết luận: Ông Bùi Văn Cửu có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên Bùi Văn Cửu bằng hình thức: Cảnh cáo.

Đề nghị cách chức ông Bùi Trọng Đắc – Giám đốc Sở GD&ĐT

Ông Bùi Trọng Đắc - Tỉnh uỷ viên, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi; Chủ tịch Hội đồng thi THPTQG năm 2017- 2018 tỉnh Hòa Bình:

Ông Đắc đã thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức thi, quá trình thực hiện Quy chế thi, nhất là khâu chấm thi.

Ông Đắc bố trí thành viên tại một số Ban của Hội đồng thi sai Quy chế thi; giao nhiệm vụ cho trưởng, phó Ban phúc khảo chưa đúng với Quy chế thi.

Ông Đắc bị kết luận là thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ dưới quyền để một số cán bộ chấm thi cấu kết với nhau can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trái pháp luật cho 65 thí sinh trong 2 năm 2017 - 2018, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Do đó, Hội đồng thi và người đứng đầu Hội đồng thi không hoàn thành nhiêm vụ năm 2017- 2018.

UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận: Ông Bùi Trọng Đắc có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật và căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên Bùi Trọng Đắc bằng hình thức: Cảnh cáo.

Ngày 31/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình đã họp, xem xét, làm rõ trách nhiệm ông Bùi Trọng Đắc phải chịu trách về toàn bộ công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi được giao phụ trách và đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức.

Xem xét thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Đức Lương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Ông Nguyễn Đức Lương - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban In sao đề thi, Trưởng Ban Coi thi THPTQG năm 2017- 2018 tỉnh Hòa Bình:

Với trách nhiệm được phân công, nhất là trên cương vị Trưởng Ban Chấm thi, ông Lương đã tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng thi phân công cán bộ chấm thi trắc nghiệm sai Quy chế thi; không rút thăm bài chấm đối với bài tự luận môn ngữ văn;

Thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ dưới quyền trong Ban chấm thi và không phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức chấm thi, để cho một số cán bộ chấm thi cấu kết với nhau, can thiệp, nâng điểm thi trái pháp luật cho 65 thí sinh trong năm 2017- 2018, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, Ban Chỉ đạo thi và Trưởng Ban Chấm thi không hoàn thành nhiệm vụ năm 2017- 2018.

UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận: Ông Nguyễn Đức Lương có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đức Lương bằng hình thức: Cảnh cáo.

Xem xét thi hành kỷ luật khiển trách bà Đinh Thị Hường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Bà Đinh Thị Hường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban Vận chuyển và Bàn giao đề thi; Trưởng Ban Làm phách bài thi tự luận; Trưởng Ban Phúc khảo Kỳ thi THPTQG năm 2017- 2018 tỉnh Hòa Bình:

Với trách nhiệm được phân công, nhất là trên cương vị Trưởng Ban Làm phách bài thi tự luận môn ngữ văn, bà Hường chưa quán triệt đầy đủ Quy chế thi, yêu cầu, quy trình làm phách. Thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình và kết quả làm phách của thành viên Ban Làm phách, dẫn đến không sinh mã phách.

Bà Hường phải liên đới chịu trách nhiệm cùng với Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng thi, do không hoàn thành nhiệm vụ, vì để xảy ra vụ việc can thiệp, nâng điểm thi trái pháp luật cho 65 thí sinh trong năm 2017- 2018, gây hậu quả rất nghiệm trọng.

UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận: Bà Đinh Thị Hường có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Đinh Thị Hường bằng hình thức: Khiển trách.

Xem xét thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Thành – Phó GĐ Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPTQG năm 2018 tỉnh Hòa Bình:

Ông Thành chưa sâu sát, chưa chấp hành đầy đủ nhiệm vụ theo quyết định phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và không báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh thay người khác, khi đi học theo triệu tập của Bộ Công an.

Việc Ban chỉ đạo Kỳ thi THPTQG năm 2018 không hoàn thành nhiệm vụ, ông Thành phải liên đới chịu trách nhiệm.

UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận: Đại tá Nguyễn Thành có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. UBKT Tỉnh ủy đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Thành bằng hình thức: Khiển trách.

Xem xét thi hành kỷ luật 5 quan chức có con được nâng điểm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi THPTQG năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, bao gồm:

Ông Bùi Văn Thắng - Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT);

Ông Trần Văn Tiệp - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT);

Ông Đỗ Hải Hồ - Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN);

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh;

Ông Phạm Hồng Hải - Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình

Cụ thể, với ông Bùi Văn Thắng, qua quá trình thẩm tra, xác minh ông Thắng và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình, nhưng trong số các thí sinh được can thiệp, nâng điểm trong Kỳ thi THPTQG năm 2017-2018 tại tỉnh Hòa Bình, có con đẻ của ông Thắng; như vậy là vi phạm Điều 49, Quy chế thi ban hành kèm Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Mặt khác, việc thí sinh sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Học viện ANND là vi phạm Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD&ĐT.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở GTVT chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Đảng bộ Sở GTVT thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với ông Bùi Văn Thắng theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.

Tương tự với ông Trần Văn Tiệp; dù ông này và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình, nhưng trong số các thí sinh được can thiệp, nâng điểm trong Kỳ thi THPTQG năm 2017-2018 tại tỉnh Hòa Bình có con đẻ của ông Tiệp. Con ông Tiệp đã sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Đảng bộ Sở NN&PTNT thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Tiệp theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.

Ông Đỗ Hải Hồ và vợ cũng khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con, nhưng con ông Hồ đã được sửa chữa, nâng điểm thi; sử dụng điểm thi này để đăng ký vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở KH&CN tỉnh chỉ đạo Chi bộ 1 thuộc Đảng ủy Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với đảng viên Đỗ Hải Hồ theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.

Tương tự, ông Nguyễn Anh Tuấn và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con; nhưng con ông Tuấn cũng là một trong những thí sinh được sửa chữa, nâng điểm (ông Tuấn chỉ cho biết em gái ruột của mình có nhờ người khác xem điểm giúp cho con mình). Con ông Tuấn sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ phòng Quản lý Hộ kinh doanh, Cá nhân và Thu khác trực thuộc Đảng ủy Cục thuế tỉnh thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Tuấn theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.

Ông Phạm Hồng Hải cũng có con được sửa chữa, nâng điểm; dù ông và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu: Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Công ty Bảo việt Hòa Bình thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Hồng Hải - Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.

Kết luận cũng đồng thời xem xét, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm trước tổ chức đảng nơi sinh hoạt, nơi công tác đối với 21 Ủy viên Ban Chỉ đạo thi là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.
Theo http://hoabinh.gov.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm