rssheader

27/11/2020

Hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp và tăng trưởng xanh

Anh Quang - 06/06/2019, 08:20 GMT+07 | Thời sự
ILO và GIZ thống nhất hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam ILO và GIZ thống nhất hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Biên bản ghi nhớ đã được Giám đốc ILO Việt Nam, TS Chang Hee Lee và Giám đốc quốc gia GIZ, TS Jasper Abramowski, ký tại văn phòng ILO ở Hà Nội. 

Các lĩnh vực hợp tác bao gồm cải cách giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy khía cạnh xã hội của tăng trưởng xanh, và hỗ trợ tăng cường hội nhập ASEAN từ phía Việt Nam. Biên bản ghi nhớ có hiệu lực đến năm 2021 và có thể được gia hạn sau đó.

TS Chang Hee Lee cho rằng, việc ký kết biên bản ghi nhớ này sẽ thúc đẩy sự phối hợp một cách có tổ chức hơn giữa hai cơ quan, từ đó xác định được thêm nhiều ý tưởng chung và hợp tác hiệu quả hơn. Bà Valentina Barcucci, chuyên gia kinh tế lao động của ILO Việt Nam cũng bày tỏ: “Nếu chúng ta cùng hành động và cùng chung một tiếng nói, khi đó tiếng nói của chúng ta sẽ có trọng lượng hơn rất nhiều.” 

Giám đốc quốc gia của GIZ TS Jasper Abramowski cho biết, tầm nhìn mở rộng hợp tác giữa GIZ và ILO vượt qua khuôn khổ giáo dục nghề nghiệp, sang các lĩnh vực khác. Về mảng giáo dục nghề nghiệp, sự hợp tác song phương sẽ tập trung vào quá trình sửa đổi Bộ Luật Lao động, hỗ trợ các hội đồng kỹ năng ngành, các hội đồng cố vấn ngành, và các sáng kiến khác thúc đẩy hợp tác công tư. Các lĩnh vực hợp tác khác bao gồm thúc đẩy tăng trưởng xanh, đồng thời hỗ trợ Việt Nam đạt được và giám sát các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm