rssheader

23/10/2020

Hải Dương: Tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh

Đức Trí - 01/12/2019, 16:32 GMT+07 | Thời sự
Tình hình vi phạm xâm hại trẻ em có diễn biến phực tạp tại địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian qua. (ảnh minh họa) Tình hình vi phạm xâm hại trẻ em có diễn biến phực tạp tại địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian qua. (ảnh minh họa)

Để tăng cường công tác quản lý, giáo dục HS, Sở GD&ĐT Hải Dương đã có văn bản đề nghị các đợn vị ngành giáo dục thực hiện nghiêm một số nội dung:

Quán triệt, triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, phòng chống bạo lực và bảo đảm an toàn trường học của các cấp, các ngành đến toàn thể CB, GV, NV người lao động và HS của đơn vị.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Chú trọng công tác quản lý và giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, giáo dục pháp luật và ý thức trách nhiệm công dân cho HS…

Cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho HS (ảnh minh họa)

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp học. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương để quản lý và giáo dục HS. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khóa nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm HS. Tổ chức tốt việc bàn giao HS về sinh hoạt hè ở địa phương.

 Phổ biến pháp luật để HS tăng cường nhận thức (ảnh minh họa)

Chú trọng giải pháp thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình thông qua vai trò của GV bộ môn, nhất là GVCN lớp để quản lý sinh hoạt của HS, tổ chức các hoạt động giáo dục lành mạnh, tạo ảnh hưởng tích cực của môi trường trong công tác giáo dục.

Nâng cao nhận thức của CB, GV, PH, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chúc chính trị, xã hội về ý nghĩa, vai trò của công tác phối hợp ba môi trường nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục HS…

Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết công tác giáo dục đạo đức, đảm bảo an toàn cho HS. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt và tập thể, cá nhân dũng cảm tố giác hành vi vi phạm để nhân điển hình...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm