rssheader

04/08/2021

Hải Dương tạm dừng hoạt động với xe ô tô du lịch từ 0h ngày 10/5

Tuấn Khang - 09/05/2021, 16:48 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh hoạ. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, tại Thông báo số 72/TB-UBND do UBND tỉnh Hải Dương do Chủ tịch tỉnh Hải Dương ban hành ngày 9/5 có nội dung:

Từ 0h ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới tạm dừng hoạt động với xe ô tô du lịch.

Đối với xe ô tô, phương tiện kinh doanh vận tải khách (xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi; các bến phà và bến khách ngang sông) chỉ được phép chở tối đa 50% số chỗ nhưng không được quá 20 người/xe, chuyến.

Xe từ 5 chỗ ngồi trở xuống chỉ được phép chở tối đa không quá 3 người (gồm cả lái xe). Xe từ 9 chỗ ngồi chở xuống đến trên 5 chỗ ngồi chỉ được phép chở tối đa không quá 4 người (gồm cả lái xe).

Có bảng hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 dán tại nơi lên xuống (trừ xe taxi) và thực hiện đầy đủ biện pháp 5K. Khi lưu thông cần mở kính chắn gió.

Đối với xe ô tô vận tải hàng hóa chỉ được phép chở 1 người là lái xe trên cabin đối với xe được phép chở 2 người. Chỉ được phép chở tối đa không quá 2 người (gồm cả lái xe) đối với xe được phép chở 3 người. Thực hiện đầy đủ biện pháp 5K. Khi lưu thông cần mở kính chắn gió.

Đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân (trừ xe ưu tiên và xe của các lực lượng đi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch) chỉ được phép chở tối đa 50% số chỗ nhưng cũng không được quá 20 người/xe. Xe từ 5 chỗ ngồi trở xuống chỉ được phép chở tối đa không quá 3 người (gồm cả lái xe).

Xe từ 9 chỗ ngồi chở xuống đến trên 5 chỗ ngồi chỉ được phép chở tối đa không quá 4 người (gồm cả lái xe). Thực hiện đầy đủ biện pháp 5K. Khi lưu thông cần mở kính chắn gió.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải nêu tại Mục 1 gắn với việc kiểm tra về điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn giao thông;

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống, dịch tại các tỉnh, thành phố, quyết định việc tạm dừng hoạt động vận tải theo thẩm quyền. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm