rssheader

22/10/2020

Hà Nội yêu cầu nghiêm túc thực hiện văn hóa công sở

03/08/2019, 07:02 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa: TTXVN Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, Thành phố sẽ hoàn thiện các quy định liên quan tới văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho CB, CC, VC và người lao động về văn hóa công vụ. Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

CBCCVC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với CBCCVC và người lao động. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg; thực hiện chế độ báo cáo hằng năm, sơ kết, tổng kết theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công, đồng thời phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg.

Theo thanglong.chinhphu.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm