rssheader

26/09/2020

Hà Nội, TP HCM được tăng thêm 10 phó giám đốc sở

16/09/2020, 07:06 GMT+07 | Thời sự

Đây là điểm mới trong Nghị định 107, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, được Chính phủ ban hành ngày 14/9.

Nghị định quy định bình quân mỗi sở có 3 phó giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng phó giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định số lượng của từng sở cho phù hợp. Riêng Hà Nội và TP HCM, ngoài tổng số lượng theo bình quân chung, mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Nghị định cũng bổ sung quy định số lượng phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở. Cụ thể, phòng thuộc sở của Hà Nội và TP HCM có dưới 10 biên chế công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I dưới 9 công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III dưới 8 công chức thì được bố trí một phó phòng.

Phòng thuộc sở của Hà Nội và TP HCM có từ 10 đến 14 biên chế công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 9 đến 14 biên chế công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 8 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó phòng.

Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó phòng.

Thanh tra sở có dưới 8 biên chế công chức được bố trí một phó chánh thanh tra; từ 8 công chức trở lên không quá hai phó chánh thanh tra.

Theo quy định trước đây, mỗi sở ở các địa phương có không quá 3 phó giám đốc; mỗi sở thuộc Hà Nội và TP HCM không quá 4 phó giám đốc.

Theo Vnexpress.net
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm