rssheader

17/05/2021

Hà Nội thanh tra kê khai tài sản Chủ tịch, giám đốc Sở

07/01/2020, 14:29 GMT+07 | Thời sự
Hà Nội thanh tra kê khai tài sản Chủ tịch, giám đốc Sở

Cũng theo kế hoạch thanh tra, trong năm 2020 sẽ tập trung thanh tra những nơi có nhiều đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có ý kiến. Bên cạnh đó, kế hoạch thanh tra còn có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản theo quy định và chỉ đạo của Trung ương, thành ủy, UBND TP Hà Nội.

Kế hoạch thanh tra năm 2020 được Chánh thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy trình UBND TP Hà Nội cuối năm 2019.

Thanh tra TP Hà Nội cho biết trong năm 2020 ngoài thanh tra theo kế hoạch, sẽ có thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời thanh tra, kiểm tra các vụ việc vi phạm có dấu thiệu tham nhũng, tiêu cực và xác minh đơn tố cáo tham nhũng theo chỉ đạo.

Về phòng, chống tham nhũng, Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức...

UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thanh tra của các đơn vị.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm