rssheader

05/03/2021

Hà Nội sẽ tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng theo đúng chỉ đạo của Bộ Nội vụ

Vân Anh - 10/12/2019, 18:41 GMT+07 | Thời sự
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn thông tin tới báo chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn thông tin tới báo chí

Về tuyển dụng viên chức giáo viên, ông Nguyễn Chí Đoàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội - cho biết: Tuyển dụng viên chức có 3 hình thức, một là thi tuyển, hai là xét tuyển, ba là tiếp nhận vào viên chức không qua thi hay còn gọi là xét tuyển đặc cách.

Trước đây theo quy định của  Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, chỉ có thể áp dụng 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển; TP đã triển khai 2 hình thức đó trong tháng 10 và 11/2019. Nhưng ngày 5/11/2019 vừa qua, Bộ Nội vụ có văn bản 5378 cho phép tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên với những tiêu chuẩn cụ thể.

Cùng thời gian đó, TP đang tổ chức đợt thi tuyển và xét tuyển giáo viên. Vì vậy, ngày 15/11, UBND TP đã có văn bản giao Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan và UBND các quận, huyện triển khai nghiêm túc hướng dẫn này của Bộ.

Sáng 10/12, Sở Nội vụ đã mời 30 trưởng phòng GD&ĐT, 30 trưởng phòng nội vụ các quận, huyện đến quán triệt, triển khai các bước công việc, rà soát chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng của năm học 2019-2020, cơ cấu, danh sách giáo viên hợp đồng từ 31/12/2015 trở về trước có đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Bộ tại văn bản 5378.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ cùng các cơ quan liên quan xây dựng phương án tuyển dụng, báo cáo xin ý kiến của Bộ Nội vụ và báo cáo UBND TP thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Cũng theo lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội, đợt tuyển dụng viên chức giáo dục vừa qua là chỉ tiêu của năm học 2018-2019. Ngày 3/7/2019 HĐND TP đã thông qua chỉ tiêu biên chế của năm học 2019-2020. Ngày 11/12 TP sẽ tổ chức giao chỉ tiêu KT-XH trong đó có chỉ tiêu biên chế.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm