rssheader

27/01/2021

Hà Nội: Đi lao động tại Hàn Quốc phải ký quỹ bao nhiêu?

25/05/2020, 09:21 GMT+07 | Thời sự
Hà Nội: Đi lao động tại Hàn Quốc phải ký quỹ bao nhiêu?

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1868/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS).

Theo đó, trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, người lao động phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

Mức ký quỹ là 100 triệu đồng và thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng.

UBND thành phố Hà nội giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội xây dựng, ban hành chính sách khuyến khích người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn.

Đồng thời, vận động người lao động đang cư trú, làm việc trái phép tại Hàn Quốc tự nguyện về nước.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm