rssheader

27/11/2020

Hà Nội: Đề nghị tăng hơn 3.000 biên chế giáo dục, y tế

Vân Anh - 04/12/2019, 07:12 GMT+07 | Thời sự
Hà Nội: Đề nghị tăng hơn 3.000 biên chế giáo dục, y tế

Về biên chế viên chức năm 2020, thực hiện giảm 1.000 biên chế viên chức theo đúng Công văn số 5897/BNV-TCBC ngày 27/11/2019 của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Hà Nội năm 2020.

Đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, trước mắt giữ nguyên biên chế được giao năm 2019. Số đề nghị tăng 3.048 biên chế giáo dục, y tế theo định mức Thông báo số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 về Kết luận của Bộ Chính trị.

Đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài giáo dục, y tế, thực hiện giảm 2% biên chế viên chức giao năm 2015 theo chủ trương tinh giản biên chế.

Tập trung chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ để giảm biên chế hưởng lương ngân sách.

Theo văn bản của UBND TP Hà Nội, đối với số 2.692 biên chế viên chức Bộ Nội vụ cho phép chưa giảm năm nay, giảm bù năm sau để thành phố cân đối biên chế thực hiện công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước.

Tạm thời đưa vào Quỹ dự phòng biên chế và sẽ báo cáo Thường trực HĐND thành phố cho phép phân bổ trong năm cho các đơn vị trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn tiếp tục phải giải quyết.

Như vậy, với đề xuất tăng thêm hơn 3000 biên chế, những giáo viên hợp đồng đủ điều kiện xét tuyển đặc cách sẽ vẫn còn cơ hội sau khi thành phố tổ chức xong tuyển viên chức giáo dục vừa qua.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm