rssheader

29/11/2020

Gia hạn thời gian bán cổ phần Vinafood 2

27/09/2016, 23:01 GMT+07 | Thời sự
Gia hạn thời gian bán cổ phần Vinafood 2
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Quyết định tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 để điều chỉnh tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa Vinafood 2.
Theo Văn phòng Chính phủ
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm