rssheader

26/10/2020

Dành 50% nguồn thu từ xổ số cho y tế, giáo dục, dạy nghề

H.Vân - 28/03/2017, 18:07 GMT+07 | Thời sự
Dành 50% nguồn thu từ xổ số cho y tế, giáo dục, dạy nghề

Danh 50% nguon thu tu xo so cho y te, giao duc, day nghe - Anh 1

Số thu từ hoạt động XSKT là khoản thu NSĐP hưởng 100%. Ảnh: internet.

Trong kiến nghị, cử tri tỉnh An Giang có nêu: Theo Luật NSNN năm 2015, kể từ năm 2017 nguồn vốn thu từ XSKT được đưa vào cân đối ngân sách địa phương (NSĐP), chi đầu tư phát triển. Tỉnh này đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính không quy định cụ thể tỷ lệ bố trí vốn XSKT cho từng lĩnh vực mà phân cấp cho địa phương được phân bổ nguồn vốn cho các chương trình, dự án thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP theo Luật Đầu tư công, để địa phương chủ động hơn trong việc phân bổ nguồn vốn XSKT hoàn thành tốt nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết: Theo quy định của Luật NSNN năm 2015, số thu từ hoạt động XSKT là khoản thu NSĐP hưởng 100% để thực hiện một số nhiệm vụ chi xác định.

Ngày 11/11/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán NSNN năm 2017, trong đó giao Chính phủ hướng dẫn các địa phương đưa nguồn thu từ hoạt động XSKT vào cân đối NSĐP và sử dụng toàn bộ nguồn thu này cho đầu tư phát triển do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng nhấn mạnh cần ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, chương trình xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2309/QĐ-TTg giao dự toán NSNN năm 2017, trong đó quy định các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (trong đó có tỉnh An Giang) bố trí tối thiểu 50% số thu dự toán từ hoạt động XSKT do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế.

Các địa phương cũng phải bố trí tối thiểu 10% dự toán thu để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP.

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh An Giang quản lý, sử dụng nguồn thu XSKT theo đúng quy định tại Nghị quyết số 27/2016/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 2309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Hải Quan
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm